Invester i deg selv!

Gode kunnskaper og ferdigheter er noe du vil ha glede og nytte av resten av livet. Å investere i god undervisning og et godt læringsmiljø med tett oppfølging er derfor noe av det lureste du kan velge å prioritere.

Hvorfor skolepenger?

Tyrifjord videregående skole er en privat skole. Vi får derfor 85% av statstilskuddet som offentlige skoler får pr. elev, og så har vi lov til å la elevene betale de siste 15% selv. Vi tar ikke betalt fullt så mye som vi kunne ha gjort, men likevel koster det noe å være elev hos oss. Siden vi vet at de fleste har mulighet til å gå på skole gratis, er vi opptatt av at vi må være en veldig god skole slik at du får noe verdifullt igjen for investeringen.

Hva får du igjen for pengene?

Vi vet at vi må være en god skole med høy kvalitet på undervisningen og et godt miljø for at du skal velge oss. Derfor har vi engasjerte og flinke lærere, og vi har nulltoleranse for mobbing og rusmidler. Vi er opptatt av at du skal trives som elev hos oss. Du får låne lærebøker gratis. På internatet har vi bemanning 24 timer i døgnet slik at det skal være et trygt og godt sted å bo. Noe av det som gjør det mulig for oss å ha så bra bemanning er at vi til en hver tid har en rekke frivillige ungdommer som jobber her. Disse kommer fra mange forskjellige land, og er veldig viktige i det miljøskapende arbeidet på skolen.

Hva koster det å være elev?

Tyrifjord videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. For å forstå hva som blir den virkelige kostnaden for deg, er det derfor viktig å være klar over mulighetene til lån og stipend. Prisen du skal betale til oss avhenger av om du vil være dagelev og bare følge undervisningen, eller om du ønsker å være internatelev og bo på skolen.

Vi ønsker å være en skole for alle. Det er ingen som tjener penger på skoledriften, alt går til å drive skolen. Hvis du har lyst til å være elev hos oss men har problemer med å kunne betale så mye som det koster, ta gjerne kontakt med oss. Vi har en stipendordning for elever fra familier med lav inntekt. Vi gir også spesielle rabatter, f.eks. søskenrabatt og rabatt til internatelever som ikke kan få bostipend.

Skolepenger for skoleåret 2019/2020

Dagelever

Skolepenger er 21 900 kr for skoleåret 2019/2020.

Du betaler et beløp på 2 190 kr pr mnd i 10 måneder fra august til mai.

I tillegg betaler du et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (for tiden 1032 kr) pr skoleår hvis du ønsker å leie skole-PC.

Husk at du kan få grunnstipend fra Lånekassen på inntil 32 240 kr. Dette stipendet er behovsprøvd ut fra inntekten til forsørgerne. Støttekalkulatoren på Lånekassens nettsider kan gi deg en ide om hva du vil få i stipend. Hvis du får fullt stipend fra Lånekassen, så dekker det alle skolepengene. Alle elever får i tillegg et utstyrsstipend på 1032 kr.

  • Det gis søskenmoderasjon til hver søsken: Ved to søsken, 15% av egenandelen. Ved 3 eller flere søsken, 20% av egenandelen.
  • Skole – internatpenger faktureres månedsvis august-mai.
  • Administrasjonsgebyret (som er inkludert i skolepengene) faktureres etter opptak.

Skolepenger for skoleåret 2019/2020

Internatelever

Skolepenger er 21 900 kr for skoleåret 2019/2020.

Internatpenger er 78 800 kr for dobbeltrom, 88 800 kr for enerom.

Totalprisen for skole- og internatpenger betales i månedlige beløp fra august til mai.

I tillegg betaler du et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (for tiden 1032 kr) pr skoleår hvis du ønsker å leie skole-PC.

Husk at du kan få grunnstipend og bostipend fra Lånekassen. Grunnstipendet er behovsprøvd og er for tiden maksimalt 32 240 kr. Bostipendet er ikke behovsprøvd ut fra inntekt og er for tiden 44 370 kr. Alle elever får i tillegg et utstyrsstipend på 1032 kr. Avhengig av hvor mye grunnstipend du får, er altså den reelle egenandelen du betaler et sted mellom 24 090 og 56 330 kr pr år (dobbeltrom). NB! Tallene baserer seg på Lånekassens satser for 2018/2019. Stipendene forventes å øke noe.

  • Det gis søskenmoderasjon til hver søsken: Ved to søsken, 15% av egenandelen. Ved 3 eller flere søsken, 20% av egenandelen.
  • Skole – internatpenger faktureres månedsvis august-mai.
  • Administrasjonsgebyret (som er inkludert i skolepengene) faktureres etter opptak.

Bli elev på Tyrifjord vgs.

Søknad