Invester i deg selv!

Gode kunnskaper og ferdigheter er noe du vil ha glede og nytte av resten av livet. Å investere i god undervisning og et godt læringsmiljø med tett oppfølging er derfor noe av det lureste du kan velge å prioritere.

Hvorfor skolepenger?

Tyrifjord videregående skole er en privat skole. Vi får derfor 85% av statstilskuddet som offentlige skoler får pr. elev, og så har vi lov til å la elevene betale de siste 15% selv. Derfor koster det noe å være elev hos oss.

Hva får du igjen for pengene?

Lærerne våre er flinke og engasjerte. Vi har nulltoleranse for mobbing og rusmidler, og er opptatt av at du skal trives som elev hos oss. Du får låne lærebøker gratis. På internatet har vi bemanning 24 timer i døgnet slik at det skal være et trygt og godt sted å bo. Noe av det som gjør det mulig for oss å ha så bra bemanning er at vi til en hver tid har en rekke frivillige ungdommer som jobber her. Disse kommer fra mange forskjellige land, og er veldig viktige i det miljøskapende arbeidet på skolen.

Hva koster det å være elev?

Tyrifjord videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Prisen du skal betale til oss avhenger av om du vil være dagelev og bare følge undervisningen, eller om du ønsker å være internatelev og bo på skolen.

Hvis du har lyst til å være elev hos oss men har problemer med å kunne betale så mye som det koster, ta gjerne kontakt med oss. Vi har en stipendordning for elever fra familier med lav inntekt. Vi gir også spesielle rabatter, f.eks. søskenrabatt og rabatt til internatelever som ikke kan få bostipend.

Ta gjerne kontakt med økonomileder Morten Fjelmberg hvis du har spørsmål: Tlf 32 16 26 06 eller epost

Skolepenger for skoleåret 2020/2021

Dagelever

Skolepenger er 2.240 kr per måned (til sammen 22.400 kr for skoleåret 2020/2021).

Du betaler et beløp på 2.240 kr pr mnd i 10 måneder fra august til mai.

I tillegg betaler du et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (for tiden 1.051 kr) pr skoleår hvis du ønsker å leie skole-PC.

Husk at du kan få inntetksavhengig stipend fra Lånekassen på inntil 33.440 kr. Dette stipendet er behovsprøvd ut fra inntekten til forsørgerne. Støttekalkulatoren på Lånekassens nettsider kan gi deg en ide om hva du vil få i stipend. Hvis du får fullt stipend fra Lånekassen, så dekker det alle skolepengene. Alle elever får i tillegg et utstyrsstipend på 1.071 kr. Du kan også få lån til å dekke skolepengene. Sjekk gjerne Lånekassens støttekalkulator for å vite mer om hva du vil kunne få.

  • Det gis søskenmoderasjon til hver søsken: Ved to søsken, 15% av egenandelen. Ved 3 eller flere søsken, 20% av egenandelen.
  • Skolepenger faktureres månedsvis august-mai.
  • Administrasjonsgebyret (som er inkludert i skolepengene) faktureres etter opptak.

Skolepenger for skoleåret 2020/2021

Internatelever

For å forstå hva det egentlig koster å bo på internatet er det viktig å regne med stipendene du får fra Lånekassen og de sparte levekostnadene i privathusholdningen.

Eksempel:

Skolepenger2.240 kr
Internatpenger+ 8.100 kr
Pris totalt= 10.340 kr
Borteboerstipend– 4.603 kr
Sparte utg. privat**– 2.500 kr
Kostnad pr mndca 3.200 kr

** Dere sparer en del utgifter hjemme når du bor på skolen, f.eks. mat, varmtvann, kjøring til fritidsaktiviteter mm. Bare maten vil normalt utgjøre 2.000 – 2.500 kr per måned for de fleste ungdommer (basert på SIFO’s budsjettkalkulator), men her er det selvfølgelig individuelle forskjeller.

Skolepenger er 2.240 kr per måned (til sammen 22.400 kr for skoleåret 2020/2021).

Internatpenger er 8.100 kr per måned for dobbeltrom, 9.100 kr for enerom (81.000 kr eller 91.000 kr for skoleåret 2020/2021).

I tillegg betaler du et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (for tiden 1.071 kr) pr skoleår hvis du ønsker å leie skole-PC.

Alle som bor i en viss avstand fra skolen får borteboerstipend fra Lånekassen, for tiden 46.030 kr per år. Noen får i tillegg inntektsavhengig stipend. Dette stipendet er behovsprøvd ut fra forsørgernes inntekt og er for tiden maksimalt 33.440 kr per år. Alle elever får i tillegg et utstyrsstipend på 1.071 kr. Du kan også få lån til å dekke selve skolepengene (ikke internatprisen). Sjekk gjerne Lånekassens støttekalkulator for å vite mer om hva du vil kunne få.

  • Det gis søskenmoderasjon til hver søsken: Ved to søsken, 15% av egenandelen. Ved 3 eller flere søsken, 20% av egenandelen.
  • Skole- og internatpenger faktureres månedsvis august-mai.
  • Administrasjonsgebyret (som er inkludert i skolepengene) faktureres etter opptak.

Bli elev på Tyrifjord vgs.

Søknad