Skolepenger og økonomi

Invester i deg selv!

Gode kunnskaper og ferdigheter er noe du vil ha glede og nytte av resten av livet. Å investere i god undervisning og et godt læringsmiljø med tett oppfølging er derfor noe av det lureste du kan velge å prioritere.

Hvorfor skolepenger?

Tyrifjord videregående skole er en privat skole. Vi får derfor 85% av statstilskuddet som offentlige skoler får pr. elev, og så har vi lov til å la elevene betale de siste 15% selv. Derfor koster det noe å være elev hos oss.

Hva får du igjen for pengene?

Lærerne våre er flinke og engasjerte. Vi har nulltoleranse for mobbing og rusmidler, og er opptatt av at du skal trives som elev hos oss. Du får låne lærebøker gratis. På internatet har vi bemanning 24 timer i døgnet slik at det skal være et trygt og godt sted å bo. Noe av det som gjør det mulig for oss å ha så bra bemanning er at vi til en hver tid har en rekke frivillige ungdommer som jobber her. Disse kommer fra mange forskjellige land, og er veldig viktige i det miljøskapende arbeidet på skolen.

Hva koster det å være elev?

Tyrifjord videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Prisen du skal betale til oss avhenger av om du vil være dagelev og bare følge undervisningen, eller om du ønsker å være internatelev og bo på skolen.

Hvis du har lyst til å være elev hos oss men har problemer med å kunne betale så mye som det koster, ta gjerne kontakt med oss. Vi har en stipendordning for elever fra familier med lav inntekt. Vi gir også spesielle rabatter, f.eks. søskenrabatt og rabatt til internatelever som ikke kan få bostipend.

Ta gjerne kontakt med økonomileder Morten Fjelmberg hvis du har spørsmål: Tlf 32 16 26 06 eller epost

Skolepenger for skoleåret 2022/2023

Dagelever

Skolepenger er 2.350 kr per måned (til sammen 23.500 kr for skoleåret 2022/2023).

Du betaler et beløp på 2.350 kr pr mnd i 10 måneder fra august til mai.

I tillegg betaler du et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (for tiden 1.096 kr) pr skoleår hvis du ønsker å leie skole-PC.

Husk at du kan få inntektsavhengig stipend fra Lånekassen på inntil 34.890 kr. Dette stipendet er behovsprøvd ut fra inntekten til forsørgerne. Støttekalkulatoren på Lånekassens nettsider kan gi deg en ide om hva du vil få i stipend. Hvis du får fullt stipend fra Lånekassen, så dekker det alle skolepengene. Alle elever får i tillegg et utstyrsstipend på 1.118 kr. Du kan også få lån til å dekke skolepengene. Sjekk gjerne Lånekassens nettsider for å vite mer om hva du vil kunne få.

  • Det gis søskenmoderasjon til hver søsken: Ved to søsken, 15% av egenandelen. Ved 3 eller flere søsken, 20% av egenandelen.
  • Skolepenger faktureres månedsvis august-mai.
  • Administrasjonsgebyret (som er inkludert i skolepengene) faktureres etter opptak.

Skolepenger for skoleåret 2022/2023

Internatelever

For å forstå hva det egentlig koster å bo på internatet er det viktig å regne med stipendene du får fra Lånekassen og de sparte levekostnadene i privathusholdningen.

Eksempel:

Skolepenger2.350 kr
Internatpenger+ 8.520 kr
Pris totalt= 10.870 kr
Borteboerstipend– 4.979 kr
Sparte utg. privat**– 2.500 kr
Kostnad pr mndca 3.400 kr

** Dere sparer en del utgifter hjemme når du bor på skolen, f.eks. mat, varmtvann, kjøring til fritidsaktiviteter mm. Bare maten vil normalt utgjøre 2.000 – 3.000 kr per måned for de fleste ungdommer (basert på SIFO’s budsjettkalkulator), men her er det selvfølgelig individuelle forskjeller.

Skolepenger er 2.350 kr per måned (til sammen 23.500 kr for skoleåret 2022/2023).

Internatpenger er 8.520 kr per måned for dobbeltrom, 9.520 kr for enerom (85.200 kr eller 95.200 kr for skoleåret 2022/2023).

I tillegg betaler du et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (for tiden 1.118 kr) pr skoleår hvis du ønsker å leie skole-PC.

Alle som bor i en viss avstand fra skolen får borteboerstipend fra Lånekassen, for tiden 49.790 kr per år. Noen får i tillegg inntektsavhengig stipend. Dette stipendet er behovsprøvd ut fra forsørgernes inntekt og er for tiden maksimalt 34.890 kr per år. Alle elever får i tillegg et utstyrsstipend på 1.118 kr. Du kan også få lån til å dekke selve skolepengene (ikke internatprisen). Sjekk gjerne Lånekassens nettsider for å vite mer om hva du vil kunne få.

  • Det gis søskenmoderasjon til hver søsken: Ved to søsken, 15% av egenandelen. Ved 3 eller flere søsken, 20% av egenandelen.
  • Skole- og internatpenger faktureres månedsvis august-mai.
  • Administrasjonsgebyret (som er inkludert i skolepengene) faktureres etter opptak.

Morten Fjelmberg

Økonomisjef

Morten Fjelmberg er skolens økonomileder og har jobbet på Tyrifjord siden 2012. Han håndterer regnskap, lønn, fakturering og betalinger. Han har også en sentral rolle i opptak av elever ved skolen. Svarer gjerne på spørsmål om økonomi eller opptak.

morten.fjelmberg@tyrifjord.vgs.no