Helse og oppvekstfag

Helse og oppvekstfag

Du har to år teori (skole) med noen uker utplassering høst og vår.  Etter avsluttet læretid er du utdannet helsefagarbeider, som kvalifiserer spesielt for sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste.

Fremover er prognosen at behovet for helsefagarbeidere vil vokse sterkt.

Som helsefagarbeider bør du være omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon. Det er viktig å kunne kommunisere og samhandle med andre.

Sentrale fag i helse- og oppvekstfag er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

I tillegg har du fellesfag som for eksempel norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

I alle yrkesfaglige utdanningsprogram er det satt av timer til prosjekt til fordypning, som skal gi deg mulighet til bl.a. å prøve ut et aktuelt lærefag og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det aktuelle yrket.

Etter Vg2 eller oppnådd yrkeskompetanse, kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Fagoversikt

Tyrifjord videregående skole

Tyrifjordveien 25
3530 Røyse

+47 32 16 26 00
post@tyrifjord.vgs.no

SØK OM SKOLEPLASS


Søk nå