Litt informasjon

Telefon
Resepsjon:     32 16 26 00
Jenteinternat: 32 16 26 10
Gutteinternat: 32 16 26 20
(ved strømbrudd o.l. kan 40 40 03 53 benyttes.)

Epost
on.sg1585661631v.dro1585661631jfiry1585661631t@tso1585661631p1585661631

Adresse
Tyrifjord Videregående Skole
Tyrifjordveien 25
3530 Røyse
Hole, Norge

Skriv til oss

Finn oss på kartet