Litt informasjon

Telefon
Resepsjon:     32 16 26 00
Jenteinternat: 32 16 26 10
Gutteinternat: 32 16 26 20

Epost
post@tyrifjord.vgs.no

Adresse
Tyrifjord Videregående Skole
Tyrifjordveien 25
3530 Røyse
Hole, Norge

Skriv til oss

Finn oss på kartet