Pabygging

Påbygging til generell studiekompetanse

Dette tilbudet er et ettårig program som fører fram til generell studiekompetanse.

Elevene i påbyggingsklassen har eksamen fra andre utdanningsprogram (for eksempel helse og oppvekst, elektro).

Vi tilbyr både påbygging Vg3 og Vg4.

Fagoversikt

Tyrifjord videregående skole

Tyrifjordveien 25
3530 Røyse

+47 32 16 26 00
post@tyrifjord.vgs.no

SØK OM SKOLEPLASS


Søk nå