Fagtilbud

Studiespesialiserende

Det tilbys realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi. Videregående studier fører fram til yrker som for eksempel sykepleier, lege, veterinær, ingeniør, økonom, lærer, psykolog (dette er bare et lite utvalg)

Helse og oppvekstfag

Du har to år teori (skole) med noen uker utplassering høst og vår.  Etter avsluttet læretid er du utdannet helsefagarbeider, som kvalifiserer spesielt for sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste.

elektrofag-tyrifjord-videregående-skole

Elektro og datateknologi

Utdanningsprogrammet danner grunnlaget for mange forskjellige yrker innenfor installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. TVS har valgt å tilby utdannelse for elektrikerfaget.

Påbygging til generell studiekompetanse

Dette tilbudet er et ettårig program som fører fram til generell studiekompetanse. Elevene i påbyggingsklassen har eksamen fra andre utdanningsprogram (for eksempel helse og oppvekst, elektro).