Studiespesialiserende

Studiespesialiserende

Du må velge et av to programområder (TVS tilbyr ikke formgivingsfag). Det tilbys realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi. Videregående studier fører fram til yrker som for eksempel sykepleier, lege, veterinær, ingeniør, økonom, lærer, psykolog (dette er bare et lite utvalg).

Hvis du tar realfag eller språk, samfunnsfag eller økonomi, må du velge to programfag på Vg2 (2.år i videregående skole) som du må videreføre på Vg3 (tredje året). Dette kalles fordypning. Programfagene må være innen programområdet du har valgt.

Du må velge to programfag i tillegg (et på Vg2 og et på Vg3). Disse fagene behøver ikke være fra det valgte programområdet og må ikke videreføres på Vg3.

Det er spesielle regler for valg av fag hvis du ikke har fremmedspråk fra ungdomstrinnet eller velger R1/S1 (matematikknivåer) som programfag på Vg2.

Noen studier, for eksempel ingeniør, realfag og medisinske studier forutsetter at du velger bestemte realfag.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning (universitet og høyskole).

Fagoversikt

Tyrifjord videregående skole

Tyrifjordveien 25
3530 Røyse

+47 32 16 26 00
post@tyrifjord.vgs.no

SØK OM SKOLEPLASS


Søk nå