Studiespesialiserende

Studiespesialisering

Liker du å fordype deg i ulike teoretiske emner? Har du lyst til å skaffe deg et godt grunnlag for videre studier ved høyskole eller universitet? Da kan studiespesialisering være noe for deg! På Tyrifjord VGS tilbyr vi studiespesialisering med to programområder: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. Ved å gå studiespesialisering oppnår du studiekompetanse og kan fortsette på studier ved høyskoler eller universitet etter endt skolegang. Kanskje vil du studere medisin, sykepleie, jus, økonomi eller psykologi? Mulighetene er mange med studiekompetanse!

Oppbygging

Første året på studiespesialisering kalles Vg1. Her har du fag som er felles for hele klassen din: norsk, engelsk, kroppsøving, matte, geografi, naturfag, samfunnskunnskap og kristendomskunnskap. I tillegg har du fremmedspråk. Vi tilbyr spansk I, spansk II, tysk II og fransk II.

I andreåret, Vg2, velger du programområde. Vi tilbyr to programområder: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. Du velger deg to programfag som du også skal ha i tredjeåret, Vg3. Disse to fagene skal være innenfor det samme programområdet, og det kalles fordypning. I tillegg velger du to programfag (et på Vg2 og et på Vg3) som ikke behøver å være fra det valgte programområdet og som ikke trenger å videreføres fra Vg2 til Vg3.

Det kan være greit å merke seg at det er spesielle regler for hvilke fremmedspråk du kan velge. Det avhenger av om du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen eller ikke, og hvilket fremmedspråk du eventuelt hadde på ungdomsskolen. Fra Vg2 fins det også ulike mattefag. Der vil lærerne kunne gi deg anbefalinger hvis du er usikker på hva du kan velge. Ved enkelte studier, for eksempel ingeniør, realfag og medisin, kan det kreves bestemte realfag for å kunne komme inn på studiene (opptakskrav). Har du spørsmål, hjelper vi deg gjerne! 

Fagoversikt

Under ser du en oversikt over hvilke fag som tilbys på de ulike trinnene (Vg1- Vg3), og hvilke av disse som er fellesfag og hvilke som er programfag. Fargekodene viser at visse fag undervises samtidig (er i samme blokk), og de kan da ikke tas samme skoleår. Det er bare å spørre oss, hvis du trenger hjelp til å få oversikt over fagene! Kontakt oss!

Tyrifjord videregående skole

Tyrifjordveien 25
3530 Røyse

+47 32 16 26 00
post@tyrifjord.vgs.no

SØK OM SKOLEPLASS


Søk nå