Om Tyrifjord vgs.

Siden skolens begynnelse i 1958 har Tyrifjord høyere-/videregående skole vært et sted med fokus på kristen utdanning. Dette er reflektert i skolens motto «Kristentro, Kunnskap og Karakter», som er retningsgivende for skolens mange forskjellige aktiviteter. I arbeidet med å realisere mottoet står relasjoner sentralt. Skolen har derfor et slagord «Fordi vennskap varer» –vennskap med mennesker og vennskap med Gud.

Kristen filosofi

Tyrifjord videregående skole eies og drives av Syvendedags adventistkirken i Norge.

Vi er et verdensomspennende protestantisk kirkesamfunn som fokuserer på at vi er skapt av Gud, at vi lever i en verden preget av frafall og synd, men at den fullkomne verden som en gang var, en gang vil bli gjenopprettet når Jesus kommer tilbake til jorda slik Han – ifølge Bibelen – lovte da Han forlot jorda.

Dette at vi venter (advent) på at Han skal komme tilbake, er et av hovedkjennetegnene ved vår kirke, og er derfor også tatt med i navnet vårt – Syvendedags adventistkirken. Den første delen av navnet vårt henspeiler på at vi holder den syvende dag, sabbaten, som vår helligdag.

Ved skolen har vi ansatte som ønsker å bidra med en god og helhetlig utdanning som utvikler hele mennesket – den åndelige, intellektuelle, sosiale og fysiske dimensjonen av livet. Skolen ønsker å hjelpe unge mennesker til å finne mening i livet gjennom et personlig forhold til Jesus Kristus og glede i tjenesten for andre. Dette virkeliggjøres ved å møte elevenes åndelige, intellektuelle, sosiale og fysiske behov, utvikle elevenes evne til konstruktiv, selvstendig tenkning og motivere dem til å ta ansvar for bruk av tid, evner, kunnskaper og ressurser. Skolens filosofi vil være et godt grunnlag for videre yrkeskarriere, livslang læring og engasjement i menighet og samfunn.