Ung data – Ung i Buskerud

Ung data – Ung i Buskerud

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 11, og besto av en anonymisert spørreundersøkelse laget av NOVA og Korus, med 200 spørsmål knyttet til ulike områder av ungdommenes liv. Dette er en levekårsundersøkelse (for ungdom) som gjennomføres av de fleste fylkene, og nå i 2017 er den gjennomført i alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Buskerud. 150 av skolens ca 190 elever deltok i undersøkelsen.

Dette var en undersøkelsen som tok for seg mange aspekter ved det å være ung i dag. Overordnet fra undersøkelsen ser vi at våre elever generelt har det bra. De har venner, gode/trygge nettverk og gode familiære relasjoner. De trives på skolen og opplever at lærerne ser dem og bryr seg om dem.

Det rapporters som generelt god helse, både fysisk og psykisk. Elevene har et sunt kosthold, og er fysisk aktive flere ganger i uken.

9/10 elever forteller at de sjelden eller aldri har opplevd mobbing. Dette er en tilbakemelding som gjør oss stolte over elevene våre.

Røyking og snus brukes av svært få av våre elever. Undersøkelsen viser at 9/10 av elevene verken røyker eller snuser.

Undersøkelsen har også satt oppmerksomheten vår mot enkelt utfordringer som vi ser i dagens samfunn blant unge, som vi må jobbe videre med for å trygge, støtte og hjelpe våre elever.

Noen av disse områdene er opplevd stress og mangel på mestring i forhold til skole press og lekser. Flere av elevene rapporterer om mer lekser enn det

Selv om rus ikke gir status i vennemiljøet, er dette en utfordring vi som skole må jobbe videre med. Undersøkelsen viser at vi har elever som har brukt/bruker hasj i løpet av det siste året. 3/4 av elevene sier at de aldri har blitt tilbudt hasj eller marihuana det siste året.

Undersøkelsen viser at elevene ved Tyrifjord vgs har tro på framtiden. 2/3 av elevene tro de vil få et godt og lykkelig liv. 97% regner med å fullføre videregående skole, og ca 80% regner med at de vil fullføre høyere utdanning. Jevnt over er ungdommene våre fornøyd med seg selv.

Ønsker du å lese mer om undersøkelsen og hva elevene svarte, kan du klikke deg inn her.

[dt_fancy_image image_id=»3587″ border_radius=»2px» image_decoration=»shadow» shadow_h_length=»3px» shadow_v_length=»3px» shadow_color=»rgba(0,0,0,0.2)» animation=»pulse»]