Tyrifjordfjordelever har fått stort oppslag i lokalavisen!

Som et samarbeid mellom Hole kommune og Viken fylkeskommune, skal gammelt gravfelt nà bli mer synlig for publikum.

Torsdag samlet en stor gjeng seg for dugnad ved Frøyshov gravfelt på Røyse. Her er det hele 24 jernaldergraver, og nå begynner arbeidet med å få dette til et fint sted igjen, sier Eelkje Alkemade, som er tjenesteleder for kultur og fritid i Hole kom- mune.

Rydder med omhu

Hole Historielag, elever fra Tyrifjord videregående skole, Hole Arbeidssenter, Viken fylkeskommune og grunneierne var til stede på opprydningen. I tillegg var tre studenter fra Universitetet i Oslo til stede på det historiefylte stedet på Røyse. Under busker, trær og kratt finnes det altså 24 hauger, som stammer fra jernalderen.

– Vi fjerner de verste buskene og trærne, men er varsomme og passer på å beholde den fine naturen her, slik at dette blir et fint område à besøke, bade for tilreisende og for innbyggerne i vår kommune, sier Alkemade. Pà sikt ser hun også for seg à sette opp benker og nye informasjonsskilt. Beitende geiter Senere i sommer hentes det inn fire geiter som er leid inn.

– Disse skal beite i området i sommer. Det er helt utrolig hvor mye de klarer à rekke over, sier Alkemade. Geitene kommer fra Stavstøa gård i Vestre Adal. Treårig prosjekt Da Alkemade tok kontakt med avdeling for kulturarv og rådgiver Ole Christian Aslaksen i Viken fylkeskommune, var han ikke vond a be.

– Et slikt prosjekt som dette er lett à selge inn. Dette her er jo et veldig spennende om- râde, sà deter moro à vare med pà, sier PROSJEKTLEDER: Eelkje Alkemade, tjenesteleder for kultur o fritid i han.

– Det virker som om kulturarven står sterkt i Hole, legger han til.

Samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen er planlagt å være et treårig prosjekt med vedlikehold og utvikling av området.