Tyrifjord-dagen, 20. februar

TVS vinter

Denne dagen går kollekten til Tyrifjord videregående skole. Dette er en kollekt som tas opp en gang i året i alle adventistmenighetene.

TVS representerer det største og mest varierte tilbud for adventistungdom i Norge. Dette er det viktig å ha i tanke når du gir ditt offer i dag!

Som grunnlag for arbeidet har skolen 3 k-er: Kristentro, kunnskap og karakter.  Vi ønsker at elevene skal bli kjent med Gud og at dette reflekteres i deres liv og forhold til andre. Vi ønsker at de skal få en god utdanning, og at de skal få oppleve en vekst og utvikling av personlig karakter. De 3 k-ene virkeliggjøres gjennom skolens slagord: Fordi vennskap varer. Dette inkluderer vennskap med Gud, sin neste og seg selv. Utdanning på Tyrifjord er derfor ikke bare en forberedelse for dette livet, men også for evigheten.

Skolen har mange engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Lærerne er opptatt av å kunne tilby god undervisning, og i samarbeid med de andre ansatte bidrar de til et godt, kristent miljø. Vi arbeider hele tiden med å tydeliggjøre skolens kristne profil og er bevisste på kvalitet.

Skolen har tre utdanningsprogram – studiespesialiserende, helse- og oppvekstfag og elektrofag.  I tillegg tilbyr skolen påbygg for yrkesfagelever som ønsker studiekompetanse. 

Gavene fra Tyrifjord-dagen skal gå til utstyr og aktiviteter som kommer elevene til gode, og som vil styrke det sosiale og åndelige miljøet. Gavene vil bidra til at unge mennesker kan oppdage det evige perspektivet. Vi takker på forhånd for alle gaver!

Styrkår Dramstad, rektor