Onsdag 1.juni reiste de fleste av guttene på internatet til Eggemoen utenfor Hønefoss for å kjøre gokart på utendørs gokartbane. Dette var noe som ble forsøkt i fjor og som guttene gjerne ville gjenta i år også.

Vi ble 30 stk som ville kjøre gokart denne gangen, med både ungdommer, noen ansatte og volontører, så vi trengte en minibuss sjåfør, og Styrkår stilte villig opp for guttene.

Været så ikke så lovende ut tidligere på dagen, men det sluttet å regne noen få timer før kjøringen skulle begynne, og sola kom fram tidsnok til å tørke opp banen for vannpytter og glatte partier.

Noen av guttene hadde prøvd å kjøre gokart før, men ikke alle. Noen av førsteklassingene hadde bare sett på og hatt lyst å prøve, så dette var en spennende opplevelse for flere.

Vi delte oss inn i grupper på 10 personer, fordelt etter klassekullene, og volontørene og et par ansatte ble puttet inn i de gruppene hvor det var ledige plasser. Hjelmer og kjøredresser fikk vi låne på stedet.

Alle skulle begynne forsiktig de første rundene slik at man skulle kunne lære seg både banen og gokarten å kjenne. Utover i heatet fikk man prøvd seg ut med forbikjøringer og det ble en del sladder og snurringer på grunn av både for lite brems før svingene, for stor inngangshastighet i svingene. Det ble flere interne kamper ute på banen når noen ønsket å forbedre tidene sine, samtidig som det alltid er gøy å kjøre forbi og ifra kompisene sine. Flere og flere av guttene forbedret rundetidene sine underveis, og det kunne alle følge med på da tidene kom opp på skjerm i depoet. Tidene ble printet ut og hengt opp på ei tavle etter heatet, slik at man kunne se sine egne og andres tider. Alle fikk kjøre 2 heat hver, og det ble også mulighet for de som ville, til å kjøpe seg et 3. heat for egne penger. Det var i det 3.heatet at de beste rundetidene for dagen ble satt, men de ble ikke regnet med i forhold til premieringen. Der var det de beste tidene blant guttene i de 2 første heatene som telte.

Etter kjøringen ble de tre raskeste sjåførene tatt frem på seierspallen og guttene fikk litt heder og ære for dagen. Både kjøringen og premieutdelingen ble foreviget av Alin og Styrkår som tok bilder og filmet underveis. Det var utrolig flott og morsomt å gjøre noe sammen som alle guttene likte å gjøre.

Når jentene fikk høre at guttene skulle kjøre gokart igjen, ble det litt oppstandelse på jenteinternatet, for nå ville de også kjøre. Dermed ble det bestilt tid til jentene, slik at de kunne få kjørt gokart også. De skal kjøre litt senere i juni.