Studietilbud og fag

Generell informasjon

Videregående skole er innfallsporten til høyere studier og yrkeslivet. Derfor skilles det mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

De studieforberedende utdanningsprogrammene fokuserer på teori og fører fram til studiekompetanse. Elever fra studieforberedende utdanningsprogram kan ta videre studier ved universitet eller høyskole etter 3 år. Du skal imidlertid være klar over at det kreves bestemte fagkombinasjoner for å komme inn på enkelte studier.

Hvis du velger et yrkesfaglig studieprogram, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år (skole og læretid). Du kan også ta et påbyggingsår som leder fram til generell studiekompetanse på linje med elever fra et studieforberedende studieprogram.

Tyrifjord videregående skole (TVS) tilbyr studiespesialisering.
Det finnes ni yrkesfaglige utdanningssprogram i Norge. TVS tilbyr helse- og oppvekstfag og elektrofag.

Studiespesialisering

Du må velge ett av tre programområder (TVS tilbyr ikke formgivingsfag). Det tilbys realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Videregående studier fører fram til yrker som for eksempel sykepleier, lege, veterinær, ingeniør, økonom, lærer, psykolog (dette er bare et lite utvalg).

Hvis du tar realfag eller språk, samfunnsfag eller økonomi, må du velge to programfag på Vg2 (2.år i videregående skole) som du må videreføre på Vg3 (tredje året). Dette kalles fordypning. Programfagene må være innen programområdet du har valgt.

Du må velge to programfag i tillegg (ett på Vg2 og ett på Vg3). Disse fagene behøver ikke være fra det valgte programområdet og må ikke videreføres på Vg3.

Det er spesielle regler for valg av fag hvis du ikke har fremmedspråk fra ungdomstrinnet eller velger R1/S1 (matematikknivåer) som programfag på Vg2.

Noen studier, for eksempel ingeniør, realfag og medisinske studier forutsetter at du velger bestemte realfag.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning (universitet og høyskole).

Falgvalg 2020 sspes

Helse og oppvekstfag

Du har to år teori (skole) med noen uker utplassering høst og vår.  Etter avsluttet læretid er du utdannet helsefagarbeider, som kvalifiserer spesielt for sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste. Fremover er prognosen at behovet for helsefagarbeidere vil vokse sterkt.

Som helsefagarbeider bør du være omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon. Det er viktig å kunne kommunisere og samhandle med andre.

Sentrale fag i helse- og oppvekstfag er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. I tillegg har du fellesfag som for eksempel norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

I alle yrkesfaglige utdanningsprogram er det satt av timer til prosjekt til fordypning, som skal gi deg mulighet til bl.a. å prøve ut et aktuelt lærefag og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det aktuelle yrket.

Etter Vg2 eller oppnådd yrkeskompetanse, kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Fagvalgskjema Helse

Elektro og datateknologi

Utdanningsprogrammet danner grunnlaget for mange forskjellige yrker innenfor installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. TVS har valgt å tilby utdannelse for elektrikerfaget. Det omfatter mange interessante områder – som for eksempel hvis du er interessert i å vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin, eller et sikringsskap. Er du interessert i ny teknologi og installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer?

Logisk tenkemåte og kreativitet er viktig både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

På Vg1 lærer du om automatiseringssystemer, data- og elektronikksystemer og elenergisystemer. På Vg2 fokuseres det på automatiseringssystemer og elenergisystemer.

I tillegg til programfagene har du fellesfag som norsk, engelsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving.

I skoletiden er det flere uker utplassering (praksis) både på 1. og 2. året.

Det er satt av timer til prosjekt til fordypning. Læreplan i prosjekt til fordypning lages lokalt innen utdanningsprogrammet på Vg1 og Vg2. Prosjekt til fordypning skal gi deg mulighet til bl.a. å prøve ut lærefaget og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det aktuelle yrket.

Etter Vg2 eller oppnådd yrkeskompetanse, kan du bli lærling eller velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (se ovenfor).

Fagvalgskjema elektrofag

Påbygging til generell studiekompetanse

Dette tilbudet er et ettårig program som fører fram til generell studiekompetanse. Elevene i påbyggingsklassen har eksamen fra andre utdanningsprogram (for eksempel helse og oppvekst, elektro). Vi tilbyr både påbygging Vg3 og Vg4.

Fagvalgskjema påbygg