Sport

Sport

Volleyball har vi lang tradisjon for. Skolen har både gutte- og jentelag. Årlig arrangeres det en stor turnering som alternerer mellom TVS og søsterskolene i Norden (Ekebyholmskolan i Sverige, Vejlefjordskolen i Danmark og Toivonlinna i Finland). TVS har vunnet i disse turneringene en rekke ganger – særlig på guttesiden. Skolens lag er også med i kretskonkurranser og landsturneringen for videregående skoler.

Tyrifjord fotballklubb spiller i fylkesserien. Det fører med seg at de kommer rundt i fylket på bortekamper. Klubben ledes i samarbeid med voksenpersoner i miljøet og trener på Svendsrudmoen. I mars arrangeres det en stor nordisk fotballcup i Danmark hvor TVS deltar. Alt etter interessen organiseres det også jentefotball.

Innebandy har blitt en ganske stor aktivitet i løpet av få år. Høydepunktet for innebandyentusiastene er et kjempearrangement i Lillehammer i januar.

Gymsalen er utstyrt med klatrevegg. Det varier mye fra år til år hvor mange som interesserer seg for  klatring. Skolen er nøye med at sikkerhetsbestemmelsene overholdes.

En del elever er opptatt av kajakk. Med en stor fjord og elver i området, er det gode muligheter for denne sporten.

Det er også gode muligheter for sykling. Ringerike har for øvrig et stort og aktivt sykkelmiljø.

Skolen har hester (elevene har anledning til å ta med egen hest). Både gode gang- og sykkelstier og  skogsområder  med et omfattende stinett, skaper interesse for hestesport. Tyrifjord hesteklubb bestyres av elever under oppsyn av hestekyndige voksne.

Hesteklubben Tyrifjord videregaende skole