Aktivitet Tilbud for Kontaktperson Tider
         
Volleyball Gutter Denis Orosco 📧

Mandag 20.30-22.00

Tirsdag 19.00-20.30

Torsdag 20.30-22.00
Volleyball Jenter Daniela Valenzuela

Tirsdag 20.30-22.00

Onsdag 20.30-22.00

Torsdag 19.00-20.30

Søndag 19.00-20.30

Fotball Gutter Sven Lien 📧 Mandag 15.15-17.30 Onsdag 15.15-17.30
Fotball Jenter Ella Tenold 📧 Tirsdag 16.00-17.30 Torsdag 16.00-17.30
Hester Alle Silja Leknes 📧 Etter avtale
Skolekoret Alle Elbjørg Lundström 📧 Mandag 19.00-20.30
Sananina (lillekor) Alle Elbjørg Lundström 📧 Onsdag 19.00-20.30
Musikklubb Alle Elbjørg Lundström 📧 Tid annonseres