Søknad og opptak

Her har vi samlet informasjon om søknad og inntak til skolen.

Søknadsfristen for hovedinntaket 1. mars er nå passert, men det er fortsatt mulig å søke. Søknader som ble sendt innen fristen prioriteres foran søkere etter fristen.

Vi anbefaler alle å søke på skolens søknadsskjema. Det er også mulig å søke i VIGO, men da må man ettersende karakterer og noen flere opplysninger til skolen for at søknaden skal være komplett.

Søknadsskjema for skoleåret 2024/2025

Les gjerne veiledningen lenger ned på siden før du fyller ut skjemaet. Hvis du trenger å søke på papirskjema, ta kontakt med skolen.

Her finner du skolens inntaksreglement

Skjema for ettersending av dokumentasjon og opplysninger:

Karakterer og annen dokumentasjon kan også sendes i posten til Tyrifjord videregående skole, Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse.

Veiledning til utfylling av søknadsskjema

  • Nye søkere må laste opp karakterer i søknadsskjema. Søkere til Vg1 legger ved karakterer fra 10. klasse. Søkere til Vg2 og Vg3 legger ved karakterer fra henholdsvis Vg1 eller Vg2. Søkere til påbygg må legge ved karakterer fra både Vg1 og Vg2. Hvis du allerede er elev hos oss, trenger du ikke laste opp karakterer når du søkere videre til neste skoleår. Opptak skjer på bakgrunn av terminkarakterer etter 1. termin. Dersom du allerede har avsluttet skoleåret, legger du ved avsluttende karakterer.
  • I søknaden må du oppgi hvem som skal stå ansvarlig for betaling av skolepenger. Denne personen må være 18 år eller eldre. Du kan stå ansvarlig selv hvis du har fylt 18 år.
  • Hvis du er over 18 år og ikke ønsker å oppgi opplysninger om foresatte i søknaden, kan du fylle inn ditt eget navn og opplysninger i feltet for foresatt.