Onsdagen den 18. april var det russedåp på Tyrifjord vgs. Vi var rundt 60 russ som ble døpt av våre kjære russeprest, Henrik Hagen. I år hadde russestyret laget en vannsklie av en presenning ned bakken ved grusbanen. Når vi sklei ned landet vi på madraser, men det var likevel veldig gjørmete. Deretter fikk vi russeluen vår med russenavnet vår på av russepresidenten, Ingvild Angelsen. Det var mange av elevene, ansatte og venner utenfor skolen som kom for å se på. De var aktivt med på å kaste våte svamper og bøtter med vann over russen som sklei ned sklia. Etter dåpen var det arrangert grillig for russen, som en hyggelig avslutning på dagen.

Selv sitter jeg igjen med en veldig positiv opplevelse av russedåpen. Jeg synes russestyret har vært veldig kreative når de arrangerte dåpen. Det var en fin start på russefeiringen, og jeg håper resten bli like bra!

Det å være Tyrifjordruss setter fokuset på andre ting enn det jeg vet russen ellers gjør. Vi fronter en rusfri russetid, og at man kan ha en like gøy russetid uten alkohol. Det har og det blir arrangert eventer som fangene på fjord, russefrokost, russevekking og nissefest. I tillegg står Tyrifjordrussen for å ha med seg de kristen verdiene inn i russetiden.

Skrevet av: Frida Johannesen