Resultatene fra TVS etter ADRAs innsamlingsaksjon 2022

Elevene på TVS deltok i ADRA’s innsamlingsaksjon i september 2022 på flere måter. Det var bøssebæring i 3 dager i september, her i samarbeid med ansatte på skolen og medlemmer i Tyrifjord menighet – og andre frivillige.

I tillegg ble det arrangert sponsorløp hvor elevene samlet inn penger ved å skaffe sponsorer som sponset den enkeltes løp. Dette kunne gjøres ved å sponse med et engangsbeløp, eller eleven kunne utfordres ved å motta et beløp pr. runde som ble løpt. Lærere sto langs løypen og registrerte antall runder for at alt skulle gå riktig for seg.

Det var også mulig for elevene å jobbe for pengene. Her inngikk de en arbeidsavtale med en sponsor, og utførte en jobb for et avtalt beløp.

Innsatsen var stor og god, og resultatet uteble ikke: kr. 226.064,- er sluttsummen for aksjonen i 2022!

ADRA skriver i rapporten for innsamlingsaksjonen: «Takk til alle menighetene og menighetsskolene, til deg som har gitt, deg som har stått i bresjen for aktiviteter og til deg som har gått ut, gjerne fra dør til dør. Dette har vi fått til sammen! Pengene blir allerede nå brukt i arbeidet for barn, ungdom og lokalsamfunn der de trenger det mest…..

…..Takk for at du sammen med oss vil be om at vi klokt må forvalte ressursene vi er betrodd. Takk for bidraget ditt til Hjelpeaksjonen 2022 – og takk til Gud som gjør det mulig for oss å kunne hjelpe og gi håp i verden.»