Reklametid på TVS – nesten hele året!

Søkningen til neste skoleår ser bra ut så langt.  Administrasjonen med hjelpere står på for å minne ungdom på at vi er her.  Januar og februar er de store reklamemånedene, men vi starter allerede i oktober med å invitere til arrangementer hos oss. Kanskje noen synes det er interessant å vite litt om hvordan vi driver reklame og holder kontakt med ungdommer?

Vi på TVS

 • besøker menighetsskoler og tar gjerne med noen elever dit
 • vi besøker ungdomsskoler i nærheten, også med elever
 • sender brosjyrer og plakater til alle menigheter (håper det henges opp 😉)
 • lar kor og grupper besøke menigheter (vært redusert i år)
 • er til stede på Basecamp 8 og Absolutt 9.
 • holder jevnlig kontakt med ungdomsskoler
 • samarbeider med tidligere elever om reklame for skolen
 • arrangerer Absolutt TVS – Åpen skole for SDA-skoler og andre u.skoleelever (i år digitalt)
 • sender ut brosjyrer og plakater til andre kristne ungdomsskoler
 • sender TVS-kontakten til alle elever i ungdomsskolene våre og SDA-elever på andre skoler
 • sender ut ca 1200 brev til 10.klassinger med brosjyre og invitasjon til Åpen dag (digitalt i år)
 • oppdaterer hjemmeside, Facebook og Instagram
 • får laget korte filmer som viser livet på skolen og fritiden, og deles med ungdomsskoler
 • svarer på henvendelser som ungdommer og foreldre kommer med
 • prøver å drive en god skole så elevene trives og får god undervisning
 • har valgt en elev som har som oppgave å være journalist

Vi tar gjerne imot tips til andre PR-framstøt.

Den beste reklamen for TVS er fornøyde elever, foreldre og menighetsmedlemmer som snakker positivt om skolen og ber for den.  Der kan alle være med!