Personvern

 

1. Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Informasjonskapsler er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsteder i dag. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi får oversikt over hvordan du bruker nettsidene våre.

Dette gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for besøkende. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Hvilken informasjon lagres i informasjonskapsler fra våre sider?

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Hvordan vi bruker informasjonskapslene

Denne informasjonen blir kun brukt internt til utbedring av våre nettsider, og det lagres ikke personlig informasjon som kan identifisere deg. Vi benytter Google Analytics for å måle trafikk og atferd på nettstedet. Dette verktøyet benytter informasjonskapsler til å gjøre disse målingene.

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Fra menyen i din nettleser kan du selv kontrollere hvilke typer informasjonskapsler/cookies som blir lagret på din pc. Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på vår så vel som andre nettsider.

Du kan slette

Du kan slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.

 

 

2. Behandling av opplysninger om elever og foresatte

Dette gjør vi:

 • Tyrifjord videregående skole arbeider seriøst og nøyaktig for at personlige opplysninger knyttet til elever ikke skal komme på avveier eller bli misbrukt.
 • Rektor er ansvarlig for at disse opplysningene blir brukt riktig og blir oppbevart på en trygg måte.
 • De opplysningene som vi har fått, bruker vi bare slik lover og regler sier at vi skal gjøre.
 • Alle ansatte vet at opplysningene bare skal brukes til det som er nødvendig for å drive skole.
 • Vi deler opplysningene bare med dem som norsk lov sier vi skal dele dem med.
 • Hvis noen andre spør om å få opplysninger, svarer vi at vi bare kan dele opplysninger når den det gjelder har gitt tillatelse til dette.

Dette er de opplysningene som vi har og som vi bruker:

 • Navn på alle elever og deres foreldre eller foresatte med adresse, elevens fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.
 • Andre opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne holde kontakt med foreldre eller foresatte på riktig måte når eleven er under 18 år. 
 • Opplysninger som vi har fått gjennom samarbeidet mellom skole og hjem.
 • Opplysninger om skolearbeidet til en elev, f.eks vurderinger, karakterer, fravær etc.
 • Noen ganger har vi opplysninger om elevers helse, f.eks om allergier.
 • Spesielle opplysninger som f.eks skyss for enkelte elever, spesialundervisning mm.
 • Informasjon i datasystemet om elevers pålogging.

Slik oppbevarer vi opplysningene:

 • Elevvurderinger og opplysninger om fravær lagres i spesielle systemer for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveier.
 • Når skolen mottar brev eller informasjon med personlige opplysninger om eleven, er vi nøye med at ingen får vite hva som står i brevet, unntatt den eller de av lærerne som trenger å vite om innholdet for å kunne gi god undervisning.
 • De opplysningene som det er viktig at bare noen få på skolen vet noe om, holder vi nedlåst når opplysningene står på et papir. Slike opplysninger kan også finnes i datasystemet, men da er de lagret slik at man må ha et passord for å få tak i dem. Det passordet gir rektor bare til dem som må ha disse opplysningene for å kunne gi riktig hjelp til eleven.

Så lenge tar vi vare på personlige opplysninger:

 • Navn på elever og alle halvårskarakterer og alle standpunktkarakterer blir tatt vare på for bestandig. Det samme gjelder opplysninger om hvilke fag en elev har fått undervisning i.
 • Det som lærerne har notert om oppførselen til en elev gjennom året, blir slettet når karakteren er gitt og fristen for å klage er gått ut. Andre notater tas vare på så lenge eleven går på skolen og lærerne mener de har nytte av notatene.
 • Vedtak om skyss tar skolen vare på bare det året vedtaket gjelder. Andre dokumenter om en elev, f.eks vedtak om spesialundervisning, individuelle opplæringsplaner mm tas vare på så lenge skolen har bruk for dokumentene. Deretter blir de makulert.
 • Når en elev slutter ved skolen, tar vi vare på navn og adresse slik at vi kan ta kontakt hvis myndighetene ber oss om å gjøre det. Ellers vil vi bare bruke denne adressen når eleven/foresatte har gitt oss tillatelse til å sende brev.  Eleven/foresatte kan trekke denne tillatelse tilbake.

Hvis du som leser dette, vil vite hvilke opplysninger skolen har lagret om deg, kan du ta kontakt med skolen, så vil vi fortelle deg det. Det er jo dine opplysninger det handler om!