Livet i praksis – Helse og Elektro

Livet i praksis – helse

3 uker hver høst og vår får helsefagarbeiderelevene på Vg2 ved Tyrifjord videregående skole mulighet til å prøve seg ute i arbeidslivet. De får testet ut hvordan de trives med forskjellige deler av yrket de har valgt. En periode er de i bolig eller på et arbeidssenter med funksjonshemmede, og en periode lærer de godt stell og pleie av eldre ved et pleie- og omsorgssenter eller i hjemmesykepleien.

Det er en fantastisk god og verdifull mulighet til å få øve på og lære mer om det som de har gått igjennom på skolen.

Det er utrolig gøy å se hvert år når elevene kommer tilbake fra praksis, at de har en helt ny og mye større innsikt i hva dette yrket innebærer. De lærer enormt mye på disse ukene. Når de kommer tilbake og vi snakker om alt fra sykdommer til kommunikasjon, så har de en mye større forståelse etter praksisperioden.

I tillegg til å lære praktisk de forskjellige ferdighetene i yrket, må de også levere en omfattende logg for hver periode, hvor de reflekterer og forklarer rundt forhåndsbestemte mål de skal lære om.

Marita Stensrud, kontaktlærer

Livet i praksis – Elektro

Elevene i El-energi Vg2 er også i praksis i disse dager.  Vi har tatt en prat med Mikkel Kroken.

Hva har du drevet med i praksisperioden, og hvor lang er den?

Praksisperioden består av 3 uker med kun arbeid og minst mulig teori. Jeg har drevet med mye forskjellig, blant annet jobbet på en hytte på Norefjell, med landsbruksinstallasjon og øvingsanlegg på skolen.

Hva har du fått bruk for av teorien du har vært gjennom tidligere?

Teorien er veldig viktig for å kunne praktisere arbeid ute i feltet. Det er veldig mye formler og utregning som skal til før arbeid kan starte i utgangspunktet.

Har du noen å spørre om råd og lære av når det gjelder oppgavene du gjør?

Jeg kan alltids spørre læreren om det er noe jeg lurer på. Ellers er det mange tidligere elektroelever som bor på skolen, slik at det hender jeg også spør dem om hjelp.

Hvordan liker du praksisperioden?

Jeg liker veldig godt praksisperioden siden jeg er glad i å jobbe fysisk og ikke særlig glad i å sitte stille i en stol og lese om uinteressante ting hele dagen. Her får jeg utfordret meg selv på nye områder hele tiden og lærer nye ting hver dag.

Hvilke fag har du i år?

I år har jeg fagene el-energi, data- og elektronikksystemer, automatiseringssystemer, YFF (yrkesfaglig fordypning), norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og gym.

Hva kunne du tenke deg å jobbe med når du er ferdig med utdannelsen?

Jeg er ikke helt sikker enda, men planen er i hovedsak å bli elektriker og ta videre utdanning til ingeniør eller elektrikerinstallatør senere.

Har du noen hobbyer utenom skolen?

Jeg liker veldig godt å spille innebandy, bordtennis og å trene sammen med venner.