Betalingsinformasjon

Vipps: «Landsinnsamling TVS» eller nr. 72935
Kontonummer: 3000.30.33003
Merk betalinger med «Landsinnsamling TVS»
Eier av kontoen: Tyrifjord videregående skole, Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse
Betaling fra utlandet:
IBAN NO2630003033003
BIC/SWIFT SPSONO22

Status på innsamlingen

Den 1. oktober nådde vi målet på 14,3 millioner etter en spennende innspurt på innsamlingen. Tusen takk til alle som har bidratt! Både små og store gaver har vært viktige for å gjøre dette til et felles løft. Konto og Vipps vil være åpne en stund framover for de som ønsker å gi en ekstra gave.

Første oktober 2016 startet Landsinnsamlingen for TVS.

Roald Jarl Guleng, komiteen for Landsinnsamlingen TVS.
Det var den 18. september 1958 at Tyrifjord Høyere Skole startet opp, med 100 elever. Skolen hadde kommet på vel 3 millioner kroner. Omregnet til 2016- penger blir dette 37,2 millioner kroner. Det er en himmelvid forskjell mellom 50- tallets kjøpekraft og vår i dag. I 1958 gikk 42% av lønnen til mat, mot 12- 15 % i dag. Derfor var deres gave mye større enn tilsvarende 37 millioner 2016 – kroner.

To byggetrinn fulgte i årene etter, og seks personalboliger ble også bygget. I dag ville alt trolig kostet 250- 300 millioner kroner å bygge.

En nødvendig 60- års gave. Høsten 2018 tar skolen sikte på å feire sitt 60 års jubileum. I 3 generasjoner har dette vakre stedet vært en møteplass for flere tusen unge. Skolens motto var og er «Kristentro. Kunnskap. Karakter.». Slik er TVS fortsatt en annerledes skole, en kristen skole, en Syvende- Dags Adventist- skole. Selv gikk jeg der bare det siste året, et rikt år i mitt liv. Horisonten ble ikke mindre der, den ble større.

Når vi går rundt på skolen i dag, ser vi slitasje. 58 årskull har gått der. Tidens tenner har satt merker i bygningene, i rommene og utearealene, fra takets lektere og papp til undergrunnens drenasje. Det er ikke til å unngå, tross kontinuerlig vedlikeholdsarbeid, begrenset under nøkterne budsjetter.

Et omfattende kartleggingsarbeid er gjort, 31 prosjekter eller tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge. Som nevnt i Septembernummeret av Advent Nytt er det estimert et behov på 14.3 millioner NOK, og dette er satt lavt. De tiltakene som det haster mest med, kommer på ca. 4,3 millioner kroner.

Så, hva gjør vi? Styret for Adventistkirken i Norge har gitt grønt lys for en landsinnsamling for TVS, med oppstart 1. oktober 2016, og av to års varighet. Målet er å samle inn 14,3 millioner kroner. En innsamlingskomité på seks personer (se nedenfor) har sagt ja til å stå i spissen for innsamlingen.

Komitéen vil spre informasjon om alle de 31 prosjektene. En liste over prosjektene er lagt ut på denne siden. Skolens driftsleder Øyvind Leknes vil jevnlig orientere om hvordan arbeidet på de påbegynte prosjektene går fremover. Innsamlingens og skolens økonomiansvarlige, Morten Fjelmberg vil daglig til ukentlig oppdatere om hvor mye som er kommet inn.

Vi i innsamlingskomiteen har som mål å hver måned fortelle litt mer om ett eller to av prosjektene i Advent Nytt, samt informere gjennom Facebook og på denne nettsiden. Andre kanaler ønsker vi også å bruke.

Tankeeksperiment: La oss si at 2000 personer i gjennomsnitt gir kr. 300 per måned. Det blir 14,4 millioner. Selv bare kr. 100 i måneden fra 2000 gir faktisk 4,8 millioner til slutt! Mitt poeng er at en ikke skal la være å gi, selv om en bare kan gi litt. Men et gjennomsnitt på 300 i måneden betyr at noen, trolig mange, må gi mer enn dette. Får vi inn mer enn 14,3 millioner, finnes det nok av behov. Uansett, jeg håper de mange som er glade for TVS gir banken beskjed om et fast månedlig trekk til denne innsamlingen. Snarest, for det er så lett å glemme.

Dette løftet må vi ta! Det er ingen vei utenom. Det blir et meget beskjedent løft i forhold til det våre formødre og – fedre gjorde for mer enn 60 år siden. Jeg tror dessuten at samarbeidet i seg selv vil gi like stor glede som gleden over de forbedringene vi får se.

Innsamlingskomitéen (Vi er åpne for innspill!)
Yngvar Børresen, Hølen, Akershus yngvar.borresen@hopechannel.no
Melissa Packer Hope, Bergen mlpacker@gmail.com
Carsten Jørgensen, Son, Akershus carsten.mbc@gmail.com
Grete Aaserud, Stavanger grepau@online.no
Roald Jarl Guleng, Fredrikstad (leder) rguleng@online.no

Landsinnsamling TVS- PROSJEKTOVERSIKT

Innsamlingen har fokus på tre hovedområder: Bygninger generelt, innearealer og uteareal. Prosjektene er satt opp i prioritert rekkefølge innenfor hvert område. Dette er en arbeidsplan hvor rekkefølge og beløp kan endres etter hvert som prosjektene skal planlegges i detalj. Innsamlingen startet offisielt 1. oktober 2016 og varer fram til oktober 2018, når skolen feirer sitt 60-årsjubileum.

Innearealer

Flere av internatenes toaletter og dusjer er gamle og trenger renovering.

Kostnadsoverslag: kr 350.000

Spisesalen kunne trenge en oppgradering med blant annet stoler, bord og bedre belysning.

Kostnadsoverslag: kr 200.000

Det er behov for fornyelse av stuene.

Kostnadsoverslag: kr 300.000

Mye inventar bør byttes. En del gulv bør også fornyes. Elektrisk anlegg har dårlig kapasitet.

Kostnadsoverslag: kr 500.000

Individuelt regulerbare stoler gir bedre ergonomi for elevene. 80 stoler er allerede kjøpt inn, flere stoler trengs.

Kostnadsoverslag: kr 120.000

Tekjøkkenet er slitt og trenger fornyelse.

Kostnadsoverslag: kr 50.000

Gulvet må fornyes.

Kostnadsoverslag: kr 200.000

Stoler (fra 1970), gulv (1970) og skyvedør (1986) trenger fornyelse.

Kostnadsoverslag: kr 650.000

Musikk er en veldig viktig del av fritidstilbudet på TVS. Gode instrumenter er viktige, og vi ønsker oss et nytt flygel.

Kostnadsoverslag: kr 300.000

Bygningene

Takene er dekket med Altaskifer, som er en veldig solid og holdbar takstein. Forventet levetid på slike tak er 50-60 år, og pga tendenser til utette områder må takene nå renoveres. Dette er svært viktig for å bevare resten av bygningen og hindre fukt og vannskader. Taksteinen må tas bort, ny papp og nye lekter må legges, og taksteinen legges på igjen. Alle steiner er forskjellige, og derfor er det et ganske tidkrevende puslespill å få lagt steinene riktig på plass igjen.

Kostnadsoverslag: kr 1.600.000

I dag er klasserom B og C slått sammen til ett stort klasserom. Disse klasserommene har ikke blitt modernisert. Originale lamper i taket. Problemer med gjenklang. Vi ønsker å skifte belysning og installere lydhimling. I tillegg skal rommene kunne avdeles med skillevegg for  grupper, blant annet med tanke på elever med spesielle behov.

Kostnadsoverslag: kr 160.000

Eksisterende hovedtavle er fra den gangen skolen ble bygget. Selv om den er jevnlig tilsett og godkjent, anbefales det nå at denne skiftes. Samtidig kan vi legge til nye stigeledninger for å øke kapasiteten i strømnettet i deler av bygningen.

Kostnadsoverslag: kr 275.000 (uten nye stigeledninger)

De eksisterende rømningsveiene mot eplehagen er dårlige og har dårlige låsmekanismer. Vi vil gjerne skifte disse ut.

Kostnadsoverslag: kr 90.000

Mørtelen under skiferen i trappen smuldrer opp. Dette medfører at trappeheller løsner og trappen ser ikke så pen ut. Vi ønsker å renovere trappen og samtidig legge varmekabler for å forebygge isdannelse om vinteren. Mulig også ny rullestolrampe.

Kostnadsoverslag: kr 300.000

God luftkvalitet er viktig for læring, konsentrasjon og trivsel. Vi har med godt resultat installert ventilasjon i klasserommene i kjelleren på jenteinternatet. Flere av de øvrige klasserommene på skolen trenger ventilasjon, og det samme gjelder lærernes arbeidsplasser. I denne omgang ønsker vi å installere ventilasjon i noen av disse rommene.

Kostnadsoverslag: kr 600.000

Direkte inngang til klasserommene i kjelleren slik at det blir mindre trafikk gjennom jenteinternatet. Den nye inngangen vil være på internatets kortvegg mot gressplenen.

Kostnadsoverslag: kr 300.000

Det er for dårlig avtrekk over kokeplass og oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Trenger derfor nytt avtrekks-/ventilasjonsanlegg.

Kostnadsoverslag: kr 400.000

Vi observerer begynnende tegn til fuktproblemer i kjelleren på jenteinternatet. Dette skyldes at den gamle dreneringen ikke lenger fungerer som den skal. Det må graves dypt rundt bygningen og skifte ut gamle dreneringsrør.

Kostnadsoverslag: kr 800.000

Skolen har allerede vannbårent varmesystem, og mye ligger derfor til rette for jordvarmeanlegg. Mange av skolens vinduer bør skiftes.

Kostnadsoverslag: 4.000.000 (jordvarme), 1.600.000 (nye vinduer)

Små, digitale høyttalere til hvert klasserom kobles til det eksisterende datasystemet, som går fra klasserom til klasserom. Nyttig for kommunikasjon og potensielt livreddende ved kriser.

Kostnadsoverslag: kr 100.000

Kostnadsoverslag: kr 40.000.-

Vi ønsker å anskaffe løsning for automatisk utlån/innlevering av bøker og alarm ved døra. På den måten kan vi spare en del bemanning på dagtid, og samtidig sørge for at man alltid kan låne og innlevere bøker.

Kostnadsoverslag: kr 130.000

Utearealer

Det blir ofte fullt på parkeringsområdet foran skolens hovedinngang. Vi ønsker å drenere  plassen, legge ny asfalt, flytte steinmur og gi plass til skråparkering og ladestasjon for el-biler. Ny og bedre belysning er også nødvendig.

Kostnadsoverslag: kr 800.000

En gangsti fra busstopp gjennom eplehagen til skolen vil gi elevene en tryggere adkomst. I dag går mange langs skolebakken, spesielt om vinteren.

Kostnadsoverslag: kr 100.000

Campingplassene brukes i forbindelse med årsmøter, foreldrehelger og andre anledninger. Vi har i dag ikke et tilfredsstillende opplegg for å kunne levere strøm til campinggjestene. Det må legges stigeledninger fra hovedtavle, pluss utvendige strømpunkter.

Kostnadsoverslag: kr 225.000

Skolen ønsker å lage en park eller løype med treningsapparater, en tennisbane, og ytterligere en bane for ballspill.

Kostnadsoverslag: Under utredning

Totalt: 14 310 000.-
Dette er et nøkternt estimat, og kostnadsoverslag på prosjektene kan bli justert underveis.