Kristne aktiviteter

En kristen skole

Skolen er velsignet med en menighet hvor elevene får oppleve felleskap med hverandre og andre mennesker i nærmiljøet. Fellesskapet går på tvers av generasjoner, og det arbeides aktivt for et godt fellesskap.

Bibelstudiegrupper, gudstjenester og forskjellig utadrettet virksomhet bidrar til å skape dette fellesskapet. Menigheten er et sted hvor ungdom får anledning til å utvikle sine talenter og nådegaver og blir oppmuntret til ulike misjonsaktiviteter i og utenfor menigheten. Hensikten finner vi i menighetens motto: «Fordi relasjoner frelser».

Skoledagen starter med et «ord for dagen», eller andakt i klassene. Det er kveldsandakt kl 18.30. Skolens ungdomspastor og menighetspastoren har kontor hvor de tar i mot elever til samtaler. Det er organiserte frivillige studie- og bønnegrupper onsdag og søndag kveld.

Det er møter fredag kveld og lørdag formiddag (bibelstudium og gudstjeneste). For øvrig er det i november og i februar/mars en spesiell fellesskapsuke med kveldsmøter, og en eller to fellessamlinger i skoletiden. Da er det alltid spesielt inviterte talere kommer på besøk.

Damiano Tallini

Ungdomspastor

daminao.tallini@tyrifjord.vgs.no