Russen arrangerte, tradisjonen tro, innsamlingsaksjon for kreftforskning, søndag 3. mars. I år var forskning på bukspyttkjertelkreft fokuset for innsamlingsaksjonen.

I forkant hadde (rektor) Nina lovet at hvis de fikk flere enn 20 elever til å være med på innsamlingen, skulle hun farge håret rosa. Dette var et løfte som satte fart på innsamlingsarrangørene, og søndag møtte 22 frivillige fra alle klassetrinnene opp til å gå fra dør til dør og samle inn penger.

I løpet av noen få ettermiddagstimer samlet elevene inn nesten 30.000,- kr., noe vi synes var et flott resultat, den korte tiden og antallet innsamlerne tatt i betraktning. Det er tydelig at givergleden er stor når folk kjenner mottakeren.

Og Nina holdt løftet sitt: mandag møtte hun med rosa hår, til stor begeistring for alle!