— siden oppdateres fortløpende —

SKOLEN ER STENGT FREM TIL PÅSKEN – ALL UNDERVISNING FOREGÅR PÅ DIGITALE FLATER

Vi har fått melding fra Viken fylkeskommunen om at alle offentlige videregående skoler stenges fra og med fredag 13. mars til og med mandag 13. april*.  Meldingen er bekreftet og saken er tatt opp med skolestyrets leder for TVS og rådført oss med kommunens helsemyndigheter ved skolens helsesykepleier. Vi velger å følge de samme pålegg for Tyrifjord videregående skole, og stenger derfor skolen for vanlig oppmøte fra og med i morgen.

Undervisningen vil fortsette i henhold til timeplan, men i en digital plattform.  Mer informasjon kommer.  Digital opplæring vil være på plass kommende mandag.  I morgen fredag følges undervisningen gjennom itslearning og lekser som er gitt her. Følg med på itslearning hver dag. 

Elevene må ta med seg sine lærebøker og PC hjem (eller til internatet) torsdag 12. mars. Skolen vil være bemannet i tiden framover.

For de som bor i skolehjemmet og er avhengig offentlig transport, vil rask avklaring om transport være viktig. 

*UDIR 24.3.20 – kan forlenges

.

div. informasjon:

Eksamen og standpunktkarakter

Hvis skoleeier må avlyse eksamen i mai og juni 2020 på grunn av korona-viruset, vil elevene likevel få vitnemål. 

Regelverket åpner ikke for å omgjøre siste halvårsvurdering til en standpunktkarakter. Det vil være opp til hver skoleeier å vurdere om man har tilstrekkelig grunnlag for å sette standpunktkarakter. Skolen kan bruke både det eleven har vist i opplæringen fram til nå, og eventuelt hjemmearbeid som grunnlag for å vurdere eleven. Dette gjelder både ved langvarig karantene og ved stengte skoler.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

20-dagersregelen for friskoler

I perioden 3. mars til elevtelling 1. april, vil dette også gjelde for tilskuddet til friskoler. Fravær som skyldes helsegrunner kan i denne perioden dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Utenlandsturer

Viken fylkeskommune har innført full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever inntil videre.  Etter samtale med lokale helsemyndigheter ønsker de at også vi ved TVS følger opp den offentlige dugnadsinnsatsen for å hindre spredning av korona. 

Dette betyr at planlagte turer med elever og ansatte ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt.  Dette inkluderer språkturer og turen med skolekoret til Portugal. 

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land – som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignede – som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Vi beklager dette.

Styrkår Dramstad, rektor