— siden oppdateres fortløpende —

SKOLEN ER STENGT FREM TIL 27. APRIL – ALL UNDERVISNING FOREGÅR PÅ DIGITALE FLATER

Oppdatert informasjon per 08. april 2020:


Info om skoledriften etter påsken:

Skolen starter igjen med fjernundervisning tirsdag, 14. april kl 07.45 og følger vanlig timeplan.
Fra og med 27. april vil kun yrkesfagelever i Vg2 vende tilbake til vanlig undervisning. For øvrige elever fortsetter fjernundervisning inntil videre.

Elever og foresatte bør lese nøye informasjon som gis fra både skole og myndigheter via nettsider og e-post/telefon.

God påske!

div. informasjon:

Eksamen og standpunktkarakter

Hvis skoleeier må avlyse eksamen i mai og juni 2020 på grunn av korona-viruset, vil elevene likevel få vitnemål. 

Regelverket åpner ikke for å omgjøre siste halvårsvurdering til en standpunktkarakter. Det vil være opp til hver skoleeier å vurdere om man har tilstrekkelig grunnlag for å sette standpunktkarakter. Skolen kan bruke både det eleven har vist i opplæringen fram til nå, og eventuelt hjemmearbeid som grunnlag for å vurdere eleven. Dette gjelder både ved langvarig karantene og ved stengte skoler.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

20-dagersregelen for friskoler

I perioden 3. mars til elevtelling 1. april, vil dette også gjelde for tilskuddet til friskoler. Fravær som skyldes helsegrunner kan i denne perioden dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Utenlandsturer

Viken fylkeskommune har innført full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever inntil videre.  Etter samtale med lokale helsemyndigheter ønsker de at også vi ved TVS følger opp den offentlige dugnadsinnsatsen for å hindre spredning av korona. 

Dette betyr at planlagte turer med elever og ansatte ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt.  Dette inkluderer språkturer og turen med skolekoret til Portugal. 

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land – som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignede – som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Vi beklager dette.

Styrkår Dramstad, rektor