Nordisk korfestival 28.04. – 01.05.

Annen hvert år arrangeres Nordisk korfestival hvor alle SDA-skolene i Norden deltar. I år er det Norge som er vertskap.

Det er ca. 75-80 deltakere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge som skal synge med og for hverandre denne helgen. Programmet er tettpakket, med mye sosialt og enda mer sang. Alle besøkende skal bo på internatene, og menigheten på Tyrifjord kan glede seg til mye sang, både på fredagsmøtet og i løpet av gudstjenesten på sabbaten.

Kl. 18.00 på sabbaten arrangeres det gratiskonsert med korene i Hønefoss kirke. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en flott musikalsk opplevelse! Se eget nyhetsoppslag om dette.

Vi gleder oss til en helg preget av mange gjester fra de nordiske landene, mye sosialt og enda mer sang og sangglede!