Kjell Ingolf Ropstad

Den 3. februar fikk vi på Tyrifjord Videregående besøk av Norges barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad. Hele planleggingsprosessen gikk fort, siden det var mindre enn et døgn fra vi fikk beskjeden om at han ville treffe oss, til selve møtet var i gang. Dette gjorde at vi i elevrådet måtte tenke nøye ut hvilke spørsmål vi skulle stille, og deretter begrense antallet med tanke på at møtet var satt til 30 minutter.

På grunn av restriksjonene kunne ikke møtet skje fysisk, men digitalt. Flere av elevene var litt usikre på hvordan det skulle gå ettersom dette ikke var noe vi var vant til. Selv om vi ikke var i samme rom som han under møtet, føltes det på en måte slik. Vi stilte spørsmål, og han svarte imøtekommende på alt vi lurte på. Blant annet ga han oss svar på spørsmålene vi hadde om eksamen, fraværsgrensen og kort om hvordan han trodde neste skoleår kom til å bli med tanke på restriksjonene.

Etter at vi hadde stilt han de spørsmålene vi hadde, stilte han oss noen tilbake om hvordan restriksjonene hadde påvirket oss elevene. Ikke bare var det informativt å få svar på det som elevene lurte på, men også høre om hans reise til der han er nå. Fra å være et lite politisk engasjement, til at han ble leder for et parti i en alder av 38 er imponerende. I etterkant så vi at et digitalt møte egentlig var en overraskende grei og effektiv løsning.

Ingrid Risøy, 1STA og elevrådsleder