SKOLERUTE 2019/2020


I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoleruta viser en oversikt over antallet skoledager fra måned til måned i skoleåret 2019/2020. Også feriene framkommer på oversikten. Skoleruta bygger på forslaget fra Fylkesmannen i Buskerud, og avviker med to dager i høsthalvåret. Bakgrunnen for avviket skyldes følgende: Høstferien ønsker vi å utvide med en dag i begynnelsen og en dag på slutten grunnet USA-turen, samt at vi ønsker at elevene skal få en dag tidligere juleferie. Dermed blir det litt lettere for de som reiser langt å komme hjem til jul. Konsekvens av dette er skolestart to dager før fylkeskommunen. De starter mandag 19.august, mens vi må starte torsdag 15.august.

 

Måned Antall
dager
Ferier og fridager/merknader
August 12 *Første skoledag torsdag 15.08 (avvik fra fylket)
September 19 Høstferie 27.09-07.10 (avvik fra fylket)
Oktober 18 Høstferie 27.09-07.10 (avvik fra fylket)
November 21 (avvik fra fylket)
Desember 14 Siste skoledag torsdag 19.12 (avvik fra fylket)
Januar 20 Første skoledag mandag 06.01.
Februar 15 Vinterferie 24.02-28.02. (uke 9)
Mars 22
April 16 Påskeferie 06.04-13.04
Mai 19 Fri fredag 01.05, Fri torsdag 21.05 (Kr. Himmelfartsdag)
Juni 14 Fri mandag 01.06 (2.pinsedag), Siste skoledag fredag 19.06
Sum 190

 

(Med forbehold om feil og endringer)

 Adm