Har du forbedret/tatt opp fag våren 2017-vitnemål.

Har du forbedret/tatt opp fag våren 2017, og ønsker vitnemål for opptak til høyskole eller universitet studieåret 2017/2018? Dersom vi skal hjelpe deg med dette, er fristen fredag 30. juni kl 11. Du må levere originalt kompetansebevis til skolen for å kunne få korrigert eller nytt vitnemål. Skolen har ikke felles datasystem med de offentlige skolene. Av den grunn må du selv kontakte skolen du har vært privatist/elev ved og be om kompetansebevis. Kompetansebevis er ikke det samme som en karakterutskrift. Det er et juridisk gyldig dokument, hvor det står hvilket fag du har bestått eksamen i og hvilket resultat du har oppnådd. Dokumentet skal være signert av to personer ved den skolen som utsteder kompetansebeviset.  Straks du har fått vite at du har bestått fagene, og du vil ha vitnemål må du be om dette kompetansebeviset og sørge for at vi får dette. Da lager vi både papir og elektronisk vitnemål til deg så raskt som mulig. Ved TVS er det Ass.rektor som har denne oppgaven. Etter fredag den 30.juni, vil det gå minimum 4 uker før det utstedes vitnemål. Da har vi ferie.