Foreldrehelg 22. – 24. oktober

fasiliteter tyrifjord videregående skole

22. – 24. oktober er det foreldrehelg for foreldre/foresatte av internatelevene. Det blir hyggelig for internatelevene med besøk hjemmefra, og programmet for helgen byr på utviklingssamtaler med lærere og møte med foreldregruppen i tillegg til sosialt og åndelig samvær. Påmeldingsfrist 15. oktober. Velkommen!