Informasjonsmøter for foresatte ved Tyrifjord videregående skole

 

Det arrangeres foreldremøter for foresatte med elever på Tyrifjord videregående skole i alle årskull. Fordi skolen har skolehjem med elever fra hele landet, med lange reiseavstander, legges foreldremøter til søndager for deres foresatte.  Disse møtene legges til november og februar.

For foresatte med elever fra skolens nærmiljø legges det tilsvarende foreldremøter på tirsdager. Disse legges til oktober og februar.  Informasjonen som gis for begge grupper vil være omtrent lik. Derfor er det mulig for foresatte å velge om de ønsker å delta på søndager eller tirsdager.

I forbindelse skoleåpning er det også informasjonsmøte for foresatte.  Dette er åpent for alle foreldre og legges til søndagen i åpningshelgen. Den informasjonen som gis her, gis også til foreldrene til elever fra nærmiljøet i oktober. Informasjon gjøres også tilgjengelig på Itslearning og skolens hjemmeside.

 

For skoleåret 2020/2021 blir det arrangert følgende foreldremøter (utover åpningshelgen):

For foresatte med elever i skolehjemmet: Søndag 1. november og søndag 7. februar. Møtene starter klokken 09.30.

For foresatte med elever fra nærmiljøet: Tirsdag 13. oktober og tirsdag 9. februar.  Møtene starter klokken 18.30.