Filosofi

Kristen filosofi

Tyrifjord videregående skole eies og drives av Syvendedags Adventistkirken i Norge.

Vi er et verdensomspennende protestantisk kirkesamfunn som fokuserer på at vi er skapt av Gud, at vi lever i en verden preget av frafall og synd, men at den fullkomne verden som en gang var, en gang vil bli gjenopprettet når Jesus kommer tilbake til jorda slik Han – ifølge Bibelen – lovte da Han forlot jorda.

Dette at vi venter (advent) på at Han skal komme tilbake, er et av hovedkjennetegnene ved vår kirke, og er derfor også tatt med i navnet vårt – Syvendedags adventistene. Den første delen av navnet vårt, henspeiler på at vi holder den syvende dag, sabbaten, som vår helligdag.

Ved skolen har vi ansatte som ønsker å bidra med en god og helhetlig utdanning som utvikler hele mennesket – den åndelige, intellektuelle, sosiale og fysiske dimensjonen av livet. Skolen ønsker å hjelpe unge mennesker til å finne mening i livet gjennom et personlig forhold til Jesus Kristus og glede i tjenesten for andre. Dette virkeliggjøres ved å møte elevenes åndelige, intellektuelle, sosiale og fysiske behov, utvikle elevenes evne til konstruktiv, selvstendig tenkning og motivere dem til å ta ansvar for bruk av tid, evner, kunnskaper og ressurser. Skolens filosofi vil være et godt grunnlag for videre yrkeskarriere, livslang læring og engasjement i menighet og samfunn.

Du kan lese mer om oss under linkene:

[dt_button link=»http://www.adventist.no/» target_blank=»true» size=»big» color_mode=»custom» color=»#61aaca»]Les mer på www.adventist.no[/dt_button]
[dt_button link=»http://www.adventist.org/» target_blank=»true» size=»big» color_mode=»custom» color=»#61aaca»]Les mer på www.adventist.org[/dt_button]
[dt_fancy_image image_id=»642″ width=»600″]