Elektro og datateknologi

elektrofag-tyrifjord-videregående-skole

Elektro og datateknologi

Utdanningsprogrammet danner grunnlaget for mange forskjellige yrker innenfor installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

TVS har valgt å tilby utdannelse for elektrikerfaget.

Det omfatter mange interessante områder – som for eksempel hvis du er interessert i å vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin, eller et sikringsskap.

Er du interessert i ny teknologi og installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer?

Logisk tenkemåte og kreativitet er viktig både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

På Vg1 lærer du om automatiseringssystemer, data- og elektronikksystemer og elenergisystemer. På Vg2 fokuseres det på automatiseringssystemer og elenergisystemer.

I tillegg til programfagene har du fellesfag som norsk, engelsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving.

I skoletiden er det flere uker utplassering (praksis) både på 1. og 2. året.

Det er satt av timer til prosjekt til fordypning. Læreplan i prosjekt til fordypning lages lokalt innen utdanningsprogrammet på Vg1 og Vg2. Prosjekt til fordypning skal gi deg mulighet til bl.a. å prøve ut lærefaget og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det aktuelle yrket.

Etter Vg2 eller oppnådd yrkeskompetanse, kan du bli lærling eller velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (se ovenfor).

Fagoversikt

Tyrifjord videregående skole

Tyrifjordveien 25
3530 Røyse

+47 32 16 26 00
post@tyrifjord.vgs.no

SØK OM SKOLEPLASS


Søk nå