Du leser kanskje dette

Vi håper det

Du er kanskje jubilant i 2020

Vi har sett fram til å møte deg

Du har kanskje holdt av en dato i september

Vi må dessverre forandre den

Du bør også forandre den på kalenderen din

Vi opplever alle en rar tid hvor det er vanskelig å langtidsplanlegge

Du vet nok at union og distrikter ikke kan ha møtene nå på forsommeren

Vi har forstått at de utsetter årsmøtene til høsten

Du blir sikkert informert om at Østnorsk distrikt skal ha sitt årsmøte på TVS 19. september

Vi må derfor velge lørdag 17. oktober som ny dato for jubileet

Du kan notere den nye datoen

Vi håper du kan komme

Du må gjerne verve klassekamerater, og opplyse dem om ny dato for jubileet

Vi ønsker deg en god sommer, – kanskje med utforsking av eget land?