Ukategorisert

Category

TVS vinter
Denne dagen går kollekten til Tyrifjord videregående skole. Dette er en kollekt som tas opp en gang i året i alle adventistmenighetene. TVS representerer det største og mest varierte tilbud for adventistungdom i Norge. Dette er det viktig å ha i tanke når du gir ditt offer i dag! Som grunnlag for arbeidet har skolen...
Read More
Informasjonsmøter for foresatte ved Tyrifjord videregående skole   Det arrangeres foreldremøter for foresatte med elever på Tyrifjord videregående skole i alle årskull. Fordi skolen har skolehjem med elever fra hele landet, med lange reiseavstander, legges foreldremøter til søndager for deres foresatte.  Disse møtene legges til november og februar. For foresatte med elever fra skolens nærmiljø...
Read More
Kjære jubilanter 2020, Det er med tunge hjerter at vi må avlyse årets jubileumsdag på TVS. Vi hadde sett fram til å møte dere! Etter å ha konferert med helsesykepleiere og pandemigruppen i Hole, har vi nå tatt avgjørelsen. Vi kunne gjennomført arrangementet med diverse restriksjoner, men siden vi føler at vi ikke får gitt...
Read More
Kom til Absolutt TVS – Januar 2020! Hvis du er tiendeklassing eller går i videregående, er dette noe for deg! Velkommen til Absolutt TVS – Åpen skole på Tyrifjord videregående skole helgen 17.-19. januar 2020.  Ring oss på 32162600 eller send en e-post til post@tyrifjord.vgs.no for mer info og påmelding. Gratis mat og overnatting!
Read More
Neste jubileumsdag: 17. oktober 2020 (ny dato!) Dere som gikk ut fra Tyrifjord Høyere skole eller Tyrifjord videregående skole årene 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000 og 2010 er hjertelig velkomne til en spesiell dag på Tyrifjord v.g.s. lørdag 17. oktober 2020. Realskolejubilanter er også invitert! Hold av dagen på kalenderen og minn klassen din...
Read More
1 2 3 4