Nyheter

Category

  Jubileum 15. september   Det er alltid hyggelig når de voksne barna kommer hjem på besøk.  Sånn er det i skolefamilien på Tyrifjord også. Vi trives når vi får besøk av tidligere elever, får høre hvordan de har det og hvordan livet har fart med dem. Når de i tillegg finner tonen seg imellom og hygger...
Read More
Grytidlig fredag morgen 13.april sto 50 forventningsfulle elever og ledere klar til avreise fra Tyrifjord videregående skole med Askeladden buss til Gardermoen.
Read More
For min del var dette den siste julefesten i min tid her på Tyrifjord, men for en avslutning!
Read More
Den andre adventssøndagen i 2017 var det rundt 25 motiverte og forventningsfulle elever fra TVS
Read More
I årets julekonsert på Tyrifjord Videregående Skole var det mange medvirkende.
Read More
1 2 3 4 5 9