Boenneuke


I den første uken av mars var det bønneuke på Tyrifjord. Den uken fikk vi besøk av gjestetaleren René Bidstrup, som er pastor i Danmark. Han tok for seg forvandling av karakter med tittelen, ‘Be Transformed by the Renewal of your Mind’. Han tok med forsamlingen på små reiser med hensikt å utfordre lytterne til en ny, livgivende og berikende levemåte, hvor kjærlighet og velsignelser veller ut til mennesker omkring oss.

René engasjerte tilhørerne til å ta del i de utfordrende samtalene som har betydning for vårt samfunn i dag. Hans ønske under bønneukens møter var å skape rom for Kristi åndelige menighet, hvor fokuset ligger i uselvisk kjærlighet og himmelvid nåde, samtidig som man alltid er på utkikk etter å hjelpe de trengende og vanskeligstilte.

Ikke bare skal vi be om å bli fylt av Sannhetens Ånd for å se Jesus i Skriften, men møte Ham i det virkelige liv. Ikke bare skal vi være lovlydige til Skriftens bud, men oppfylle dem i utøvende kjærlighet til mennesker omkring oss.

René presenterte Jesus som vingårdsbonden som ga samme lønn til alle arbeiderne, uavhengig av arbeidsmengden til hver enkelt. Jesus legger ikke vekt på om den enkelte har jobbet godt nok i hans vingård og fortjener sin lønn. Jesus gir den samme lønnen til alle, slik at alle har nok. Med andre ord, alle får del av Jesu nåde til frelse, uavhengig av sine prestasjoner.

Når alle som vil får fri adgang til Jesu rike, vil menigheten møte på vidt forskjellige mennesker. Selv om menigheten blir fylt av individer som har ulike meninger og synspunkter, minnet René om at det alltid skal være plass ved Jesu bord, uansett hvem det måtte være, slik at den trengende kan finne Jesu fellesskap i menighetens stue. Ulikhetene er der, men ved Guds bord er alle velkomne.

Tony Rydland