michael eidså

av

TVS vinter
Vi er stolte av vår tidligere elev Tord Asle Gjerdalen, som vant Vasaloppet 2021. Løpet går fra Sälen til Mora i Sverige, og er et tøft klassisk løp på 90 kilometer. Han satte ny rekord på distansen, 3:28:18:4. Gratulerer, Tord Asle!
Read More
lanekassen_var
Husk å søke om stipend og lån For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars. Har du allerede søkt om stipend og lån for studieåret 2020-2021, trenger du ikke å gjøre det på nytt. Les mer om stipend og lån her Vi minner også om at...
Read More
TVS vinter
Denne dagen går kollekten til Tyrifjord videregående skole. Dette er en kollekt som tas opp en gang i året i alle adventistmenighetene. TVS representerer det største og mest varierte tilbud for adventistungdom i Norge. Dette er det viktig å ha i tanke når du gir ditt offer i dag! Som grunnlag for arbeidet har skolen...
Read More
TVS vinter
Du er ung bare én gang! Derfor er det spesielt viktig for oss å tilby deg muligheten til utdanning på Tyrifjord videregående skole. Vi vet hvor viktig ungdomstiden er for deg, og vi bruker vår faglige og sosiale kompetanse til å skape dine minner for livet. Du må bare prøve! Det er eneste sjansen til...
Read More
Informasjonsmøter for foresatte ved Tyrifjord videregående skole   Det arrangeres foreldremøter for foresatte med elever på Tyrifjord videregående skole i alle årskull. Fordi skolen har skolehjem med elever fra hele landet, med lange reiseavstander, legges foreldremøter til søndager for deres foresatte.  Disse møtene legges til november og februar. For foresatte med elever fra skolens nærmiljø...
Read More
1 2 3 4