Av forskjellige årsaker er Åpen skole-helgen 26.-28. januar endret. I stedet inviterer vi til besøkshelg helgen 16.-18. februar. Den markerer avslutningen på inspirasjonsuken samme uken, og da er det ekstra mange aktiviteter på skolen. Hvis ikke denne helgen passer, er du velkommen til å komme en annen helg. Ta i så fall kontakt for dette.

De besøkende vil delta i skolens vanlige helgeprogram, vil kunne bo i internatet og vil få en fadder gjennom helgen. Vi vil gjerne at du kommer fredag før kl. 17.45. Og på søndag kan du enten kjøres til bussforbindelse på Vik kl. 10.30, eller kanskje du blir hentet av dine foreldre/foresatte på skolen? Aktivitetene i helgene varierer i innhold, men har sine faste tider. Programmet/tidene er:

Fredag:
Kl. 17.45               Kveldsmat
Kl. 19.00               Allsang og møte i aulaen (Friship)
Etterpå: Kake og saft
Kl. 24.00               Innetid og stilletid

Lørdag:
Kl. 08.30               Frokost
Kl. 10.30               Sabbatsamling for ungdommene
Kl. 11.45               Gudstjeneste i aulaen
kl. 13.00               Middag
Etter middag:    Noen ganger aktiviteter.
Kl. 17.45               Kveldsmat
Kl. 20.00               Aktiviteter.
Kl. 24.00               Innetid og stilletid

Søndag:
kl. 08.30               Frokost
Kl. 10.30               Eventuell transport av besøkende til bussforbindelse fra Vik mot Oslo.

Hvis du ønsker å komme på besøk, melder du deg på ved å sende en e-post til post@tyrifjord.vgs.no, eller ringe 32 16 26 00.

Frist for påmelding er 07.02.2024.

For å komme til og fra TVS kan du enten ta tog til Hønefoss og bli hentet der, eller buss til Vik og bli hentet der. Eller dine foreldre/foresatte kan kjøre/hente deg. Dette er noe vi avtaler når du melder deg på.

Mange foreldre/foresatte ønsker å benytte deg av anledningen til ved avlevering eller henting å ta en titt på skolen. Det synes vi er veldig hyggelig, og vi gjør gjerne det. Da avtaler vi tidspunkt, slik at en av oss kan vise dere rundt.

Vi gleder oss til (nytt) besøk!