Alle møter kl. 07.45

Det settes opp skyss til de som trenger det siden det ikke går skolebussen før mandag 17.8.
Elever/foresatte til dagelever vil få informasjon per e-post/tekstmelding.