Sommeroppdateringer fra TVS

Et skoleår er tilbakelagt, og vi er stolte over årets avgangselever som har fullført sin 3-årige skolegang ved TVS.  Vi ønsker dere lykke til videre i studier og arbeid.

Også gjennom sommeren fortsetter arbeidet med å forbedre skoleanlegget og legge til rette for gode elevopplevelser ved TVS.  Her kommer en oppdatering av noen av de aktivitetene som finner sted på TVS.

På jenteinternatet er vinduer blitt tatt ned, vasket, malt og satt opp igjen av våre volontører Kari, Lidi og Karen.

Nybygget, som skal huse elektroklassene, er snart klart til bruk.  Her beiser Denis og Ronaldo det siste strøket på veggene.

Et nytt ventilasjonssystem installeres i klasserom, ganger og kontorer i b-blokka.

Steinmuren langs med oversiden av skolen flyttes inn i skråningen med 1,5 meter for å gi bedre plass slik at utrykningskjøretøy, lastebiler, søppelbiler lettere skal komme fram.  Det blir også bedre oversikt og lettere for gående å bevege seg.  Langs skråningen skal det også graves ned nye dreneringsrør, kummer, kabler og fundamenter for belysning mm. 

Etter at kjøkkenet ble renovert sist sommer, arbeides det nå med å bytte ut vinduene. 

Nye tørketromler er kjøpt inn.

Sport og fritidsaktiviteter er viktig.  Vi har mange av dem på TVS.  3 nye volleyballbaner er under ferdigstillelse på nedsiden av gutteinternatet og deler av hovedplenen.  Her blir det et naturlig amfi, ny grus, nye nett og ikke minst verdens beste utsikt. 

I løpet av våren og sommeren er det også satt opp kurver for frisbeegolfbane på Tyrifjord.  Selv om prosjektet ikke er helt ferdig, er det allerede tatt i bruk både i gymnastikkundervisningen og som en del av fritidsaktivitetene.

Vi ønsker å holde dere oppdatert om ting som skjer, og så ser vi fram til å treffe alle våre elever i august.