april 20, 2021

Day

Livet i praksis – helse 3 uker hver høst og vår får helsefagarbeiderelevene på Vg2 ved Tyrifjord videregående skole mulighet til å prøve seg ute i arbeidslivet. De får testet ut hvordan de trives med forskjellige deler av yrket de har valgt. En periode er de i bolig eller på et arbeidssenter med funksjonshemmede, og...
Read More