februar 18, 2021

Day

TVS vinter
Denne dagen går kollekten til Tyrifjord videregående skole. Dette er en kollekt som tas opp en gang i året i alle adventistmenighetene. TVS representerer det største og mest varierte tilbud for adventistungdom i Norge. Dette er det viktig å ha i tanke når du gir ditt offer i dag! Som grunnlag for arbeidet har skolen...
Read More
TVS vinter
Du er ung bare én gang! Derfor er det spesielt viktig for oss å tilby deg muligheten til utdanning på Tyrifjord videregående skole. Vi vet hvor viktig ungdomstiden er for deg, og vi bruker vår faglige og sosiale kompetanse til å skape dine minner for livet. Du må bare prøve! Det er eneste sjansen til...
Read More