oktober 15, 2020

Day

Informasjonsmøter for foresatte ved Tyrifjord videregående skole   Det arrangeres foreldremøter for foresatte med elever på Tyrifjord videregående skole i alle årskull. Fordi skolen har skolehjem med elever fra hele landet, med lange reiseavstander, legges foreldremøter til søndager for deres foresatte.  Disse møtene legges til november og februar. For foresatte med elever fra skolens nærmiljø...
Read More